DE JAREN 2001-2010

Het inkorflokaal krijgt een naam en wel “Bernard Honk” ter na gedachtenis van B. Dijkhuis. De euro wordt in het leven geroepen en de gulden gaat er uit hierdoor komen er een paar aanpassingen voor contributie/ster/koppel en voor de drank. En voor het electronische  systemen wordt een knoten systeem aangeschaft. Doordat in gronau de laga is en er een duivenhok wordt geplaatst om er vluchten te organiseren voor de locc en gronau/epe reiseverein worden er jonge duiven geplaatst. ook werd er een busreis uitgevoerd naar Kalkar via de jubileumscomissie deze reis was perfekt. Ook onze zustervereniging “de Sportvogel” nodigt ons uit om eens een uitsapje te maken naar de duivenmarkt in Lier (Belgie) deze reis wordt gesponsord door W. van Harte (Final Plastics) de busreis wordt door hem betaald en iedereen krijgt 20 euro om een jonge duif te kopen om hier weer een competitie van te maken met deze duiven. ook werd er een dartvereniging onderdak verschaft omdat deze op de straat kwamen te staan. dit werd voor een jaar aangenomen en van deze batige gelden werden de houtenramen vernieuwd voor kunststof. Er kwam weer een nieuwe ziekte bij en wel vogelpest. Hierdoor werd er ook weer de bingo in het leven geroepen en wel de vogelpestbingo. De Witpen werd opgeheven en de leden van die vereniging hadden de keus waar ze heen wilden en hebben zich toen een voor een bij ons aangemeld. Ook was er de problematiek om liefhebbers van uit Nederland te laten meespelen in Duitsland. De afdeling 9 vraagt om een financieel bijdrage voor de aanschaf van het duivenvervoer. Dit wordt toegewezen met een bedrag van 3000 euro tegen een rente van 4%. Er worden ook nieuwe coördinaten geprikt met het nieuwe GPS systeem. De afdeling schaft het nieuwe vervoer aan inclusief nieuwe manden. In deze tijd was A. de Vries voorzitter maar kon het voorzitterschap door zijn werk niet meer combineren en moest er een nieuwe voorzitter komen en dit is toen J. Hogebrink geworden. Daar er bijna geen animo voor het klootschieten is gaat het klootschieten na 25 jaar langzaam ten einde. Ook is er nog een dia avond voor leden van de lpkv/edelzang en onze leden maar was er weinig animo voor de oude geschiedenis van Losser. Er is toen ook een laptop aangeschaft. Ook gaan we met onze eigen vereniging  naar Lier met een paar mensen van andere verenigingen. Ook wordt er met de sportvogel overlegd om een gezamelijke tentoonstelling te houden en dit wordt ook vast gelegd. Daar er veel in het gebouw gerookt wordt werd er overlegt om een afzuiginstallatie aan te schaffen maar door de plannen van de overheid werd dit niet aangeschaft.Het 85 jarig bestaan werd gevierd met een etentje in cafe Heijdemann. Er werd ook een aanhanger aangeschaft en de leden konden hier ook gebruik van maken. Haaksbergen wordt bij de CCEL toegevoegd en wordt nu CCEHL.

 

 

gt