De jaren 1991-2000

De jaren van 1991-2000 is er een grote verandering gekomen ook door het besluit van de NPO “vliegen naar 2000” heeft veel losgemaakt. De afdeling 9 is opgericht door een fusie van de NOB v/p, Zaterdag vliegers en de  NAB v/p. De CC Losser/Overdinkel ging een fusie aan met de CC Enschede en werd daardoor de CCEL. Ook de fondclub gaat fuseren en het werd verplicht enten tegen paramixo in het leven geroepen. ook werd Compuclub onze rekenaar daar ook elektronisch constateren in het leven werd geroepen. In 1998 is het bestuurslid J. Bijkerk uit het bestuur gestapt wegens ziekte de heer J. Bijkerk was voor onze vereniging een mannetje van alles. En werd geeerd voor zijn werk om hem lid van verdienste te maken. Jammer genoeg heeft hij maar een korte tijd hierover beschikt daar hij door zijn ziekte is overleden. Ook was in 1998 het 75 jarig bestaan. ook was er toen een reisje naar Eijerkamp en op de terug weg een etentje bij Bijkerk in Groenlo. Ook gaf B.Dijkhuis aan te stoppen als voorzitter na 40 jaar. In 2000 zouden we geen tentoonstelling organiseren in verband met de LPKV tentoonstelling in de fakkel.