vergadering snelvlucht 11-02-2020

Het bestuur nodigt U uit voor de Jaarvergadering op Donderdag 28 Februari 2019.

Locatie: Clubgebouw

Aanvang: 20.00 uur

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Ingekomen stukken
  4. Bespreking kampioenschappen
  5. Wat verder ter tafel komt
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
  8. Namens R. Wijering                                                                                                                                                                                      taube1f
Contributie  60,00 per jaar

Geef een reactie