vergadering afdeling 9

Ledenvergadering op donderdag 07 maart 2019.

Aanvang 20.00 uur,

Zalencentrum de Gebrande Waateren in Hengelvelde.

 1. Opening
 2. Appel kiesmannen
 3. Notulen ALV Afdeling 9 (12 februari 2019)
 4. Mededelingen en ingekomen stukken.
 5. Financieel verslag 2017-2018 en begroting 2019.
 6. Jaarverslag secretaris.
 7. Bestuursvoorstellen.
 8. Afdelingskampioenschappen 2019
 9. Benoeming afgevaardigden NPO-ledenraad 2018.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Geef een reactie