vergadering afdeling 9

Ledenvergadering op donderdag 27 Februari 2020.

Aanvang 20.00 uur,

Zalencentrum de Gebrande Waateren in Hengelvelde.

 1. Opening
 2. Appel kiesmannen
 3. Notulen ALV Afdeling 9  (06 Januari 2020)
 4. Mededelingen en ingekomen stukken.
 5. Financieel verslag 2018-2019 en begroting 2020.
 6. Jaarverslag secretaris.
 7. Bestuursvoorstellen.
 8. Verenigingsvoorstellen
 9.  NPO-ledenraad zaterdag 14 maart a.s.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Geef een antwoord