vergadering snelvlucht 11-02-2020

Het bestuur nodigt U uit voor de Jaarvergadering op Donderdag 28 Februari 2019.

Locatie: Clubgebouw

Aanvang: 20.00 uur

  1. Opening
  2. Notulen
  3. Ingekomen stukken
  4. Bespreking kampioenschappen
  5. Wat verder ter tafel komt
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
  8. Namens R. Wijering                                                                                                                                                                                      taube1f
Contributie  60,00 per jaar