vergadering afdeling 9

Ledenvergadering op donderdag 07 maart 2019.

Aanvang 20.00 uur,

Zalencentrum de Gebrande Waateren in Hengelvelde.

 1. Opening
 2. Appel kiesmannen
 3. Notulen ALV Afdeling 9 (12 februari 2019)
 4. Mededelingen en ingekomen stukken.
 5. Financieel verslag 2017-2018 en begroting 2019.
 6. Jaarverslag secretaris.
 7. Bestuursvoorstellen.
 8. Afdelingskampioenschappen 2019
 9. Benoeming afgevaardigden NPO-ledenraad 2018.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

vergadering snelvlucht 28-02-2019

Het bestuur nodigt U uit voor de Jaarvergadering op Donderdag 28 Februari 2019.

Locatie: Clubgebouw

Aanvang: 20.00 uur

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Ingekomen stukken
 4. Bespreking kampioenschappen
 5. Wat verder ter tafel komt
 6. Rondvraag
 7. Sluiting
 8. Namens R. Wijering                                                                                                                                                                                      taube1f
Contributie  60,00 per jaar