De jaren 1961-1970

In 1963 bij ons 40 jarig jubileum hadden we 34 leden en ook het stukje grond aan de kopshofweg werd toen verkocht, en 1966 hadden we al weer 46 leden. In 1967 kwam de Heer J. Poorthuis met het idee om tentoonstelling kooien in eigen beheer te maken daar dit aan huur veel geld kon opleveren. De Heer J. Poorthuis met medewerking van J. Riesewijk is in dit jaar begonnen met het maken van deze kooien en dit jaar hadden we met de tentoonstelling al 50 duiven kunnen tentoonstellen in deze kooien. Het 45 jarig bestaan was een geweldig gebeuren met 250 kooien in eigen beheer. Deze kooien heeft aan matraal f. 715,96 gekost, maar door deze te verhuren was dit dan weer snel verdiend. In 1970 hadden we 34 leden en werd ons lid de Heer J. Koopman door de burgemeester geridderd in de orde van Oranje Nassau in zilver voor zijn verdiensten als 45 jaar secretaris/penningmeester. Ook dit jaar kregen we het idee om ook eens wat te doen voor de kinderen en dit werd een St. Nicolaasfeest wat gezamelijk  met de vast klanten van cafe Koopman werd georganiseerd met als grote animator H. Nijmeijer, hierin werd ook de Losserhof betrokken, want alles wat aan snoepgoed overbleef werd aan deze instelling geschonken.

De jaren 1971-1980

In 1971 waren we weer toe aan nieuw verzendmanden, en er werden 17 2e hands verzendmanden gekocht voor een schapelijke prijs van een vereniging in Tubbergen. In 1973 hebben we ons 50 jarig bestaan groots gevierd met 47 leden en tot 1980 veranderde dit aantal niet . Op 4 december 1980 is ons lid de Heer J. Koopman overleden (cafe Koopman) en werden de deuren van Cafe Koopman voor onze vereniging op slot gedraaid en stond onze vereniging op straat. Met medewerking van de gemeente  Losser werd er snel voor ons een oplossing gevonden en konden we onze verzendmanden op de zolder van de CVO school opslaan en in de zomermaanden konden we gebruik maken (huren) van het gebouw van de ijsclub zodat we toch onze duiven konden versturen.

De jaren 1981-1990

In 1981 en 1982 hebben we gebruik gemaakt van het clubgebouw van de ijsclub. In 1982 hebben onze leden niet stilgestaan en wij nog geen eigen onderkomen hadden en wij in 1983 ons 60 jarig bestaan wilden vieren dachten enkele leden als ze het clubgebouw willen bouwen en het 60 jarig bestaan willen vieren wat moeten wij dan wel bij betalen en hebben zich toen laten uitschrijven. Maar er waren ook andere leden wie van alles regelden, er werd een loterij aangevraagd voor ons te bouwen clublokaal, dit in het uitgeven van een jubileumboekje met daarin het lotnummer, daar ook vele winkeliers ons wilden steunen met het plaatsen van een advertentie. De 1000 lotnummerboekjes waren in 2 weken uitverkocht en mede hierdoor is er een mooi batig saldo overgebleven. Maar we hadden nog geen eigen onderkomen en stonden bijna wekelijks bij de Gemeente op de stoep om ons hierover te beklagen en dit heeft veel geholpen daar de gemeente ook met de LPKV ( Losserse Pluim en Konijnen Vereniging ) een probleem had (kooienopslag) en de gemeente ons vroeg of we dit niet gezamenlijk konden oplossen door gezamenlijk een gebouw te bouwen. (beide verenigingen waren het hier snel over eens). Ook had de feest commissie reeds voor het jubileum gespaard en er was  toen alle reden om dit groots te vieren in zaal Heydemann op 15 januari 1983. Dit ook omdat wij het bericht hadden ontvangen om te mogen bouwen aan de kloppenstraat waar de woningstichting een noodgebouw had staan en wij reeds waren begonnen met de bouw van het clubgebouw. Daar eind november de woningstichting  het noodgebouw s’ morgens had wegehaald werd s’middags de grond al uit gezeten vanaf toen ging alles met stoom en heet water, ook mede doornat deze winter de weergoden met ons waren. Toen de vlucht in in 1983 begonnen was het clubgebouw nog niet hele maal klaar maar wij konden wel van hieruit onze duiven versturen. In het najaar en wel op 1 oktober werd het gezamenlijk onderkomen met ieder zijn eigen deur door de wethouder van sportzaken de Heer J. Ensing geopend.

DE JAREN 2011-2020

Onze nieuwe voorzitter wordt J. Loos. Tijdens de vergaderingen, feestavond, tentoonstelling en Bingo mag er niet meer gerookt worden. Er worden munten aan geschaft voor het betalen van de drank. Omdat de software te duur wordt komt er een compensatie van 40 euro per klok per liefhebber. Er komt mening verschillen over de rekenaars tussen NPO over compuclub en Pigeonvillage. Ook worden er nieuwe dakgoten aan het gebouw gemaakt. De kanarieclub houdt geen vergaderingen meer in ons clubgebouw daar ze een andere lokatie hebben gevonden. Ook werd ons gebouw weer geschilderd zodat alles weer een beetje frisser werd. Ook werd in deze periode het 90 jarig bestaan gevierd in Cafe Heijdemann. Ook in deze periode gaan we weer naar lier en de vereniging sponsort 20 euro per lid voor deze reis. Casper Lurvink stelt voor om mee te doen een de een hok race in Willingen in Duitsland. Ook is er in deze periode steeds weer een pokken uitbraak. Er wordt weer een A en B poule in gebruik genomen. Ook werd in het gebouw een nieuw aanrechtblok geplaatst. J. Loos stopt als voorzitter en A. de Vries neemt zijn taak over. De telefoon wordt afgeschaft daar bijna iedereen beschikt over een draagbare telefoon er b;ijft wel een draagbare telefoon in het gebouw aanwezig. Er wordt een andere computer aan geschaft. Een update van de klokken is weer nodig en de vereniging geeft hiervoor 20 euro per klok per liefhebber. Ook werd er in deze periode een klok ontvreemd en de schuldige heeft een verbod gekregen om niet meer in ons lokaal te mogen komen. Het voltallig bestuur van de CCEHL stopt door diverse ziekte problemen. Ook door ziekte moest A. de Vries het voorzitterschap er bij neerleggen en is J. Poorthuis intrum voorzitter  geworden door zijn jarenlange ervaring maar ook omdat hij het oudste lid is 70 jaar lidmaatschap. Was voor die tijd altijd 2x barbequen maar door dat de animo terug is gevallen nu maar 1x barbequen en ook maar eenmaal bingo. Ook werd de opbouw voor het africhten van de duiven gesloopt.

DE JAREN 2001-2010

Het inkorflokaal krijgt een naam en wel “Bernard Honk” ter na gedachtenis van B. Dijkhuis. De euro wordt in het leven geroepen en de gulden gaat er uit hierdoor komen er een paar aanpassingen voor contributie/ster/koppel en voor de drank. En voor het electronische  systemen wordt een knoten systeem aangeschaft. Doordat in gronau de laga is en er een duivenhok wordt geplaatst om er vluchten te organiseren voor de locc en gronau/epe reiseverein worden er jonge duiven geplaatst. ook werd er een busreis uitgevoerd naar Kalkar via de jubileumscomissie deze reis was perfekt. Ook onze zustervereniging “de Sportvogel” nodigt ons uit om eens een uitsapje te maken naar de duivenmarkt in Lier (Belgie) deze reis wordt gesponsord door W. van Harte (Final Plastics) de busreis wordt door hem betaald en iedereen krijgt 20 euro om een jonge duif te kopen om hier weer een competitie van te maken met deze duiven. ook werd er een dartvereniging onderdak verschaft omdat deze op de straat kwamen te staan. dit werd voor een jaar aangenomen en van deze batige gelden werden de houtenramen vernieuwd voor kunststof. Er kwam weer een nieuwe ziekte bij en wel vogelpest. Hierdoor werd er ook weer de bingo in het leven geroepen en wel de vogelpestbingo. De Witpen werd opgeheven en de leden van die vereniging hadden de keus waar ze heen wilden en hebben zich toen een voor een bij ons aangemeld. Ook was er de problematiek om liefhebbers van uit Nederland te laten meespelen in Duitsland. De afdeling 9 vraagt om een financieel bijdrage voor de aanschaf van het duivenvervoer. Dit wordt toegewezen met een bedrag van 3000 euro tegen een rente van 4%. Er worden ook nieuwe coördinaten geprikt met het nieuwe GPS systeem. De afdeling schaft het nieuwe vervoer aan inclusief nieuwe manden. In deze tijd was A. de Vries voorzitter maar kon het voorzitterschap door zijn werk niet meer combineren en moest er een nieuwe voorzitter komen en dit is toen J. Hogebrink geworden. Daar er bijna geen animo voor het klootschieten is gaat het klootschieten na 25 jaar langzaam ten einde. Ook is er nog een dia avond voor leden van de lpkv/edelzang en onze leden maar was er weinig animo voor de oude geschiedenis van Losser. Er is toen ook een laptop aangeschaft. Ook gaan we met onze eigen vereniging  naar Lier met een paar mensen van andere verenigingen. Ook wordt er met de sportvogel overlegd om een gezamelijke tentoonstelling te houden en dit wordt ook vast gelegd. Daar er veel in het gebouw gerookt wordt werd er overlegt om een afzuiginstallatie aan te schaffen maar door de plannen van de overheid werd dit niet aangeschaft.Het 85 jarig bestaan werd gevierd met een etentje in cafe Heijdemann. Er werd ook een aanhanger aangeschaft en de leden konden hier ook gebruik van maken. Haaksbergen wordt bij de CCEL toegevoegd en wordt nu CCEHL.

 

 

gt

 

BESTUUR

VOORZITTER:

J. Loos  snippertweg 5-a   7582 PC   Losser

Telefoon: 053-5385627

E-Mail:  timmerbedrijf loos@hotmail.com

SECRETARIS:

R. Wijering   Meidoornstraat 96  7581 XG  Losser

Telefoon: 06-38899975

E-Mail:   robwijering@ziggo.nl

PENNINGMEESTER:

H. Nijmeijer  Molenstraat 79-b  7581 BN  Losser

Telefoon:  053-5381042 / 06-23598767

E-Mail:   nijmijer1947@kpnmail.nl

2e SECRETARIS:/2e voorzitter:

J. Poorthuis  Wouwstraat 2  7581 ER  Losser

Telefoon:  053-5384639

E-Mail:  Geen

2e PENNINGMEESTER:

E. Bartelink  ruhenbergerweg 6  7586 RG  Overdinkel

Telefoon: 06-23678093

E-Mail:  ericbartelink@hotmail.com

Banknummer van de Snelvlucht:  NL11 RABO 0337307172