De jaren 1991-2000

De jaren van 1991-2000 is er een grote verandering gekomen ook door het besluit van de NPO “vliegen naar 2000” heeft veel losgemaakt. De afdeling 9 is opgericht door een fusie van de NOB v/p, Zaterdag vliegers en de  NAB v/p. De CC Losser/Overdinkel ging een fusie aan met de CC Enschede en werd daardoor de CCEL. Ook de fondclub gaat fuseren en het werd verplicht enten tegen paramixo in het leven geroepen. ook werd Compuclub onze rekenaar daar ook elektronisch constateren in het leven werd geroepen. In 1998 is het bestuurslid J. Bijkerk uit het bestuur gestapt wegens ziekte de heer J. Bijkerk was voor onze vereniging een mannetje van alles. En werd geeerd voor zijn werk om hem lid van verdienste te maken. Jammer genoeg heeft hij maar een korte tijd hierover beschikt daar hij door zijn ziekte is overleden. Ook was in 1998 het 75 jarig bestaan. ook was er toen een reisje naar Eijerkamp en op de terug weg een etentje bij Bijkerk in Groenlo. Ook gaf B.Dijkhuis aan te stoppen als voorzitter na 40 jaar. In 2000 zouden we geen tentoonstelling organiseren in verband met de LPKV tentoonstelling in de fakkel.

Zilveren NPO onderscheiding

SONY DSC
Op de algemene afdelingsleden vergadering van  7  maart is de Heer H. Nijmeijer onderscheiden met een zilveren NPO onderscheiding voor de werkzaamheden als vluchtpenningmeester, tevens werd de Heer  W. van Harte onderscheiden met een onderscheiding in brons voor het werk in de jeugdcommissie en de Heer L. Bruinenberg met een zilveren NPO onderscheiding voor het vele werk over tal  van jaren in vereniging en afdeling.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

DAGELIJKS BESTUUR SINDS 1923

VOORZITTER                                        SECRETARIS

1923-1936     J. Derksen                      1923-1926   J. Derksen

1936-1945                                              1927-1951  J. Koopman

1945-1950     A. Vaanholt                    1952-1957  A. Kuperus

1951-1951     P. Epping                        1958-1976  J. Poorthuis

1952-1953     G. Lammertink             1977-1996  G. Olde Hendrikman

1954-1955     A. Pit                               1997-1999   A. de Vries

1956-1956     A. ter Haar                     2000-heden  R, Wijering

1957-1959      J. Wilderink                  PENNINGMEESTER

1960-1999      B. Dijkhuis                    1923-1923     H v/d Genugten

2000-2006      A. de Vries                    1923-1980      J. Koopman

2007-2010       J. Hogebrink                1981-heden  H. Nijmeijer

2011-2013       J. Loos                           RINGENADMINISTRATEUR

2014-heden    A. de Vries                    1954-1985       W. v/d Weide

LID VAN VERDIENSTE                        1986-2008        J. Schneumann

1963   H. Nijmeijer                               2009-heden     R. Wijering

KONINKLIJK ERKEND

1970   J. Koopman     overleden 1980

15

2000   B. Dijkhuis      overleden  2003

9

2006   H. Nijmeijer

PICT0192

2009   J. Poorthuis

 

ERE VOORZITTER:

J. Derksen       overleden 1936

167

ERE LID:

J. Scheffer      overleden  1971

 

 

 

 

DE JAREN 2011-2020

Onze nieuwe voorzitter wordt J. Loos. Tijdens de vergaderingen, feestavond, tentoonstelling en Bingo mag er niet meer gerookt worden. Er worden munten aan geschaft voor het betalen van de drank. Omdat de software te duur wordt komt er een compensatie van 40 euro per klok per liefhebber. Er komt mening verschillen over de rekenaars tussen NPO over compuclub en Pigeonvillage. Ook worden er nieuwe dakgoten aan het gebouw gemaakt. De kanarieclub houdt geen vergaderingen meer in ons clubgebouw daar ze een andere lokatie hebben gevonden. Ook werd ons gebouw weer geschilderd zodat alles weer een beetje frisser werd. Ook werd in deze periode het 90 jarig bestaan gevierd in Cafe Heijdemann. Ook in deze periode gaan we weer naar lier en de vereniging sponsort 20 euro per lid voor deze reis. Casper Lurvink stelt voor om mee te doen een de een hok race in Willingen in Duitsland. Ook is er in deze periode steeds weer een pokken uitbraak. Er wordt weer een A en B poule in gebruik genomen. Ook werd in het gebouw een nieuw aanrechtblok geplaatst. J. Loos stopt als voorzitter en A. de Vries neemt zijn taak over. De telefoon wordt afgeschaft daar bijna iedereen beschikt over een draagbare telefoon er b;ijft wel een draagbare telefoon in het gebouw aanwezig. Er wordt een andere computer aan geschaft. Een update van de klokken is weer nodig en de vereniging geeft hiervoor 20 euro per klok per liefhebber. Ook werd er in deze periode een klok ontvreemd en de schuldige heeft een verbod gekregen om niet meer in ons lokaal te mogen komen. Het voltallig bestuur van de CCEHL stopt door diverse ziekte problemen. Ook door ziekte moest A. de Vries het voorzitterschap er bij neerleggen en is J. Poorthuis intrum voorzitter  geworden door zijn jarenlange ervaring maar ook omdat hij het oudste lid is 70 jaar lidmaatschap. Was voor die tijd altijd 2x barbequen maar door dat de animo terug is gevallen nu maar 1x barbequen en ook maar eenmaal bingo. Ook werd de opbouw voor het africhten van de duiven gesloopt.

DE JAREN 2001-2010

Het inkorflokaal krijgt een naam en wel “Bernard Honk” ter na gedachtenis van B. Dijkhuis. De euro wordt in het leven geroepen en de gulden gaat er uit hierdoor komen er een paar aanpassingen voor contributie/ster/koppel en voor de drank. En voor het electronische  systemen wordt een knoten systeem aangeschaft. Doordat in gronau de laga is en er een duivenhok wordt geplaatst om er vluchten te organiseren voor de locc en gronau/epe reiseverein worden er jonge duiven geplaatst. ook werd er een busreis uitgevoerd naar Kalkar via de jubileumscomissie deze reis was perfekt. Ook onze zustervereniging “de Sportvogel” nodigt ons uit om eens een uitsapje te maken naar de duivenmarkt in Lier (Belgie) deze reis wordt gesponsord door W. van Harte (Final Plastics) de busreis wordt door hem betaald en iedereen krijgt 20 euro om een jonge duif te kopen om hier weer een competitie van te maken met deze duiven. ook werd er een dartvereniging onderdak verschaft omdat deze op de straat kwamen te staan. dit werd voor een jaar aangenomen en van deze batige gelden werden de houtenramen vernieuwd voor kunststof. Er kwam weer een nieuwe ziekte bij en wel vogelpest. Hierdoor werd er ook weer de bingo in het leven geroepen en wel de vogelpestbingo. De Witpen werd opgeheven en de leden van die vereniging hadden de keus waar ze heen wilden en hebben zich toen een voor een bij ons aangemeld. Ook was er de problematiek om liefhebbers van uit Nederland te laten meespelen in Duitsland. De afdeling 9 vraagt om een financieel bijdrage voor de aanschaf van het duivenvervoer. Dit wordt toegewezen met een bedrag van 3000 euro tegen een rente van 4%. Er worden ook nieuwe coördinaten geprikt met het nieuwe GPS systeem. De afdeling schaft het nieuwe vervoer aan inclusief nieuwe manden. In deze tijd was A. de Vries voorzitter maar kon het voorzitterschap door zijn werk niet meer combineren en moest er een nieuwe voorzitter komen en dit is toen J. Hogebrink geworden. Daar er bijna geen animo voor het klootschieten is gaat het klootschieten na 25 jaar langzaam ten einde. Ook is er nog een dia avond voor leden van de lpkv/edelzang en onze leden maar was er weinig animo voor de oude geschiedenis van Losser. Er is toen ook een laptop aangeschaft. Ook gaan we met onze eigen vereniging  naar Lier met een paar mensen van andere verenigingen. Ook wordt er met de sportvogel overlegd om een gezamelijke tentoonstelling te houden en dit wordt ook vast gelegd. Daar er veel in het gebouw gerookt wordt werd er overlegt om een afzuiginstallatie aan te schaffen maar door de plannen van de overheid werd dit niet aangeschaft.Het 85 jarig bestaan werd gevierd met een etentje in cafe Heijdemann. Er werd ook een aanhanger aangeschaft en de leden konden hier ook gebruik van maken. Haaksbergen wordt bij de CCEL toegevoegd en wordt nu CCEHL.

 

 

gt