Most Viewed

Een diepere kijk op de jaarlijkse reis die miljoenen vogels ondernemen.

Een overzicht van de kwetsbare en bedreigde vogelsoorten in Nederland.

Hoe beïnvloedt klimaatverandering de trekpatronen en overleving van vogels?

Het belang van burgerinitiatieven in de strijd tegen milieu- en natuurbeschadiging.

Een blik op het belang van een rijke biodiversiteit voor ecologische stabiliteit en menselijk welzijn.

Bram van Dijk is een enthousiaste ornitholoog met een passie voor vogeltrek en de natuur. Bram heeft meer dan tien jaar ervaring in de studie van trekvogelpatronen en heeft meerdere artikelen gepubliceerd over het gedrag en de bescherming van wilde vogels. Als kind bracht hij uren door in de Nederlandse natuurgebieden en zijn hobby groeide uit tot zijn professionele roeping.